กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 5/2559

กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 5/2559

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559

เวลา 16.00-18.00 น.

ณ ห้อง ลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *