สภาคณาจารย์และพนักงานถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดยท่านผศ. ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล  ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *