ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(19)/2560

 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(19)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการของอนุกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน (ร่าง)การประเมินตนเองของสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนตุลาคม 2560 ฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )

 

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *