ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(20)/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(20)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่องการรายงานความคืบหน้าโครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร เรื่อง(ร่าง)แบบประเมินผลการจัดการโครงการ/กิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 และเรื่องการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ และสดับพระธรรมเทศนา มหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์ 2 ธรรมาสน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี “60 พรรษา อัครราชกุมารี ศรีแผ่นดิน” และได้มอบของที่ระลึกแก่สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลำพอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

 

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *