ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(22)/2561

ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(22)/2561 โดยมีวาระการประชุมเรื่องรายงานความคืบหน้าโครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร เรื่อง(ร่าง)แบบประเมินผลการจัดการโครงการ/กิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องรายงานความคืบหน้า เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานในรั้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ของคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ณ ห้องประชุมลำพอง 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 มกราคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

 

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *