การแข่งขันแบดมินตันบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1 จัดโดย สภาคณาจารย์และพนักงาน

บรรยากาศวันแรก การแข่งขันแบดมินตันบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1   โรงยิม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เมื่อวันที่ 7 มี..60  สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโดย สภาคณาจารย์และพนักงาน สามารถติดตามภาพบรรยากาศตาราง และผลการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กีฬาบุคลากร มสด. >>> facebook  หรือ บอร์ดทางขึ้นลงอาคาร 2 (ข้างหอนาฬิกา)

 

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *