พิธีเปิด-ปิด กีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาแบดมินตันบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานกีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาแบดมินตันบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1 โดยในพิธีเปิดปิด ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานพร้อมมอบรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภท กล่าวรายงานโครงการฯโดย ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นักกีฬา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560  อาคารพละศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พศิน

 

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *