บรรยากาศการแข่งขันแบดมินตันบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 60

บรรยากาศการแข่งขันแบดมินตันบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 60 ณ โรงยิม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโดย สภาคณาจารย์และพนักงาน สามารถติดตามภาพบรรยากาศได้ที่ FacebookGroups : กีฬาบุคลากร มสด. หรือ ตารางและผลการแข่งขันบอร์ดทางขึ้นลงอาคาร 2 (ข้างหอนาฬิกา)  

พิธีเปิด-ปิด กีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาแบดมินตันบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานกีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาแบดมินตันบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1 โดยในพิธีเปิด–ปิด ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานพร้อมมอบรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภท กล่าวรายงานโครงการฯโดย ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นักกีฬา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ อาคารพละศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พศิน)   

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กล่าวเปิดโครงการ  รศ.ดร.ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล ผศ.ดร.ประศาสน์ นิยม ดร.ศัชชญาส์  ดวงจันทร์ และนางสาวสุขทิพย์  สุขใส เป็นวิทยากรดำเนินโครงการในแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผ่านกระบวนการจัดการความรู้ พร้อมให้สมาชิกแต่ละกลุ่มอภิปรายจากการระดมความคิดเห็น และสรุปประเด็นโดยวิทยากร โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนและผู้แทนแต่ละคณะเข้าร่วม ณ ห้องประชุมลำพอง 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน)  

การแข่งขันแบดมินตันบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1 จัดโดย สภาคณาจารย์และพนักงาน

บรรยากาศวันแรก การแข่งขันแบดมินตันบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1  ณ โรงยิม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เมื่อวันที่ 7 มี.ค.60  สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโดย สภาคณาจารย์และพนักงาน สามารถติดตามภาพบรรยากาศตาราง และผลการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กีฬาบุคลากร มสด. >>> facebook  หรือ บอร์ดทางขึ้นลงอาคาร 2 (ข้างหอนาฬิกา)  

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(24)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(23)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย บัญชีสภาคณาจารย์และพนักงาน เดือนกุมภาพันธ์ รายงานความคืบหน้าโครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร ประจำปี พ.ศ.2560 (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2563 การนำเงินกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อจัดหาแหล่งลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)  

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(23)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(23)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย บัญชีสภาคณาจารย์และพนักงาน เดือนกุมภาพันธ์  รายงานความคืบหน้าโครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร ประจำปี พ.ศ.2560 (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2563 การนำเงินกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อจัดหาแหล่งลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลำพอง 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)  

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(22)/2561

ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(22)/2561 โดยมีวาระการประชุมเรื่องรายงานความคืบหน้าโครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร เรื่อง(ร่าง)แบบประเมินผลการจัดการโครงการ/กิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องรายงานความคืบหน้า เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานในรั้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ของคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ณ ห้องประชุมลำพอง 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 มกราคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)  

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(21)/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(21)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปประเด็นจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13(19)/2560 สรุปรายรับ-รายจ่าย บัญชีสภาคณาจารย์และพนักงาน เดือนธันวาคม 2560 กำหนดการงานวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ.2561 และกำหนดการประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน สรุปผลการประเมินตนเองของสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ร่าง) แบบประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ประจำปี พ.ศ.2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 ธันวาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(20)/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(20)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่องการรายงานความคืบหน้าโครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร เรื่อง(ร่าง)แบบประเมินผลการจัดการโครงการ/กิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 และเรื่องการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ และสดับพระธรรมเทศนา มหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์ 2 ธรรมาสน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี “60 พรรษา อัครราชกุมารี ศรีแผ่นดิน” และได้มอบของที่ระลึกแก่สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลำพอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)  

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(19)/2560

  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(19)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการของอนุกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน (ร่าง)การประเมินตนเองของสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนตุลาคม 2560 ฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )