รายงานผลการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ปี 2559-2560

เล่มผลการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงานปี 2559-2560

รายงานผลการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ปี 2559-2560

 

มสด. กับบทบาทสภาคณาจารย์และพนักงาน (สคพ.) โดยประธานสภาคณาจารย์

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์ได้กล่าวถึง

“มสด. กับบทบาทสภาคณาจารย์และพนักงาน”

ใน SDU Timeline ฉบับเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2559  หัวข้อ SDU Voice

sdu-time-line-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a2-%e0%b8%aa%e0%b8%8459-%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%9e%e0%b8%b2

คลิ๊กเพื่ออ่าน

เชิญเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนผ่าน LINE@ (โดยข้อมูลถือเป็นความลับ)

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมให้ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยของเรา ผ่านทางLINE@ โดยทีมงานจะรวบรวมเพื่อเข้าที่ประชุมพิจารณาในแต่ละเดือนต่อไป โดยข้อมูลถือเป็นความลับlineID_senate_sdu

เชิญเข้าร่วม facebook กลุ่มสภาคณาจารย์และพนักงาน Senate_SDU

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมให้ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยของเรา ผ่านทาง Facebook  กลุ่ม Senate_SDU โดยทีมงานจะรวบรวมเพื่อเข้าที่ประชุมพิจารณาในแต่ละเดือนต่อไป โดยข้อมูลถือเป็นความลับ

facebook_senate_sdu

กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 5/2559

กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 5/2559

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559

เวลา 16.00-18.00 น.

ณ ห้อง ลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส