Tag: สภาคณาจารย์

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7(28)/2561

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7(28)/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(28)/2561 โดยมีวาระการประชุมเรื่องสรุปผลรายงานผลการดำเนินงานโครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร ประจำปี พ.ศ. 2561 และเรื่องสรุปผลรายการผลการดำเนินงานโครงการสวนดุสิตในยุค 5.0 กับความท้าทายใหม่ในโลกศึกษา วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว… Read more »

เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง “Digital University: บทบาทของสายสนับสนุน”

ตัวแทนเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง “Digital University: บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนกับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน” วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก          มหาวิทยาลัยสวนดุสิตใด้มอบหมายให้เข้าไปร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ในนามของสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมงาน และรวมถึงได้รับความรู้ในเรื่องต่าง ๆ จากวิทยากรชั้นนำของประเทศ อาทิเช่น ศ. นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง… Read more »

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบตมินตัน ฟุตซอล และวอลเลย์บอล ในโครงการ Sports For Health

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบตมินตัน ฟุตซอล และวอลเลย์บอล ในโครงการ Sports For Health สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบตมินตัน ฟุตซอล และวอลเลย์บอล ในโครงการ Sports For Health กำหนดการ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18-23 มิถุนายน 2561  เริ่มการแข่งขัน 2 กรกฎาคม 2561 สอบถามรายละเอียดได้ที่… Read more »