Tag: อาณัติ สนธิทรัพย์

ตัวแทนสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมงานแสดงนาฏศิลป์จีน “มหัศจรรย์ สีสันแดนมังกร”

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งประเทศไทย (Hanban) จัดงานการแสดงนาฏศิลป์จีน “มหัศจรรย์สีสันแดนมังกร” โดยได้รับเกียรติจาก นายประยุธ โอสธีรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิด และ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน ซึ่งการแสดงนาฏศิลป์จีนประกอบด้วย อาทิ การร้องเพลง การเต้นระบำ การเล่นเครื่องดนตรี และศิลปะการต่อสู้ของจีนกังฟู ทั้งหมด 12 ชุดการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 27 ชีวิต… Read more »

ประชุมพิจารณาคัดเลือกประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุม ครั้งที่ 10(31)/2561 วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 – 10.30 น.  ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวาระพิเศษ ในการเลือกตั้งประธาน รองประธาน และเลขานุการ สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทดแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทอดศักดิ์… Read more »