ผลการดำเนินงาน

ปี 2563

การต้อนรับคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ .เชียงราย ปี 2563 30 มกราคม 2563

การจัดพิธีทำบุญตักบาตร ร่วมสมทบอาหารกระเพาะปลาเลี้ยงบุคลากร 7 มกราคม 2563

ปี 2562

โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ (Sport For Health) ประจำปี 2562 29 สิงหาคม 2562

สรุปโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ และความรักความผูกผันเราชาวสวนดุสิต 28 มิถุนาคม 2561

สรุปผลการดำเนินงาน สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชุดที่ 1 21 มีนาคม 2562

สรุปโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ และความรักความผูกผันเราชาวสวนดุสิต 1 กุพภาพันธ์ 2562

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร ศรีวิชัย 26 กุมภาพันธ์ 2562


ปี 2561

รายงานประมวลความรู้โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สวนดุสิตในยุค 5.0 กับความท้าทายใหม่ในโลกการศึกษา
รายงานประมวลความรู้โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สวนดุสิตในยุค 5.0 กับความท้าทายใหม่ในโลกการศึกษา “สายวิชาการ”
รายงานประมวลความรู้โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สวนดุสิตในยุค 5.0 กับความท้าทายใหม่ในโลกการศึกษา “สายสนับสนุน”
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2562
   

ปี 2560

รายงานการวิจัยในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2561
สภาคณาจารและพนักงานกับบทบาทหน้าที่อันทรงเกียรติ

ปี 2559

รายงานผลการดำเนินงาน สภาคณาจารและพนักงานประจำปี 2559 – 2560