พ.ศ. 2564  
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่   
   
พ.ศ. 2562  
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 9(9)-12-2562 18 ธันวาคม 2562
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 8(8)-11-2562 7 พฤศจิกายน 2562
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 7(7)-10-2562 16 ตุลาคม 2562
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 6(6)-9-2562 18 กันยายน 2562
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 5(5)-8-2562 14 สิงหาคม 2562
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 4(4)-7-2562 22 กรกฎาคม 2562
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 3(3)-7-2562 10 กรกฎาคม 2562
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 2(2)-6-2562 12 มิถุนายน 2562
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 1(1)-5-2562 10 พฤษภาคม 2562
   
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 1(35)-1-2562 16 มกราคม 2562
พ.ศ. 2561  
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 13(34)-12-2561 19 ธันวาคม 2561
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 12(33)-12-61 21 พฤศจิกายน 2561
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 11(32)-61 17 ตุลาคม 2561
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 9(30)-61 19 กันยายน 2561
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 8 (29) 2561 24 สิงหาคม 2561
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 7 (28) 2561 24 กรกฎาคม 2561
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 6 (27) 2561 20 มิถุนายน 2561
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 5 (26) 2561 16 พฤษภาคม 2561
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 4 (25) 2561 19 เมษายน 2561 (ณ ศูนย์หัวหิน)
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 3 (24) 2561 21 มีนาคม 2561
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 2 (23) 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 1 (22) 2561 27 มกราคม 2561
พ.ศ. 2560
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 12 (21) 2560 27 ธันวาคม 2560
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 11 (20) 2560 27 พฤศจิกายน 2560
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 10 (19) 2560 18 ตุลาคม 2560
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 9 (18) 2560 20 กันยายน 2560
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 8 (17) 2560 16 สิงหาคม 2560
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 7 (16) 2560 19 กรกฏาคม 2560
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 6(15) 2560 21 มิถุนายน 2560
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 5 (14) 2560 17 พฤษภาคม 2560
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 4 (13) 2560 19 เมษายน 2560
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 3 (12) 2560 15 มีนาคม 2560
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 2 (11) 2560 15 กุมภาพันธ์ 2560
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 1 (10)_2560 18 มกราคม 2560
พ.ศ. 2559
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 9 (9) 2559 14 ธันวาคม 2559
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 8 (8) 2559 16 พฤศจิกายน 2559
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 7 (7) 2559 19 ตุลาคม 2559
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 6 (6) 2559 21 กันยายน 2559
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 5 (5) 2559 17 สิงหาคม 2559
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 4 (4) 2559 21 กรกฎาคม 2559
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 3 (3) 2559 15 มิถุนายน 2559
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 2 (2) 2559 18 พฤษภาคม 2559
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 1 (1) 2559 20 เมษายน 2559