ช่องทางบอกเล่า แบ่งปัน ฝึกฝน ของพวกเราประชาคมชาวสวนดุสิต … ท่านใดที่สนใจเผยแพร่ข้อมูล สาระดี ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิต และการทำงานของพวกเรา ติดต่อ และส่งมาได้ที่ ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี : wmmt2565@gmail.com

เดือนเมษายน 2565
ฉบับที่ 7

   

เดือนมีนาคม 2565
ฉบับที่ 6

เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ฉบับที่ 5

เดือนมกราคม 2565
ฉบับที่ 4

   

เดือนธันวาคม 2564
ฉบับที่ 3

เดือนพฤศจิกายน 2564
ฉบับที่ 2

เดือนตุลาคม 2564
(ฉบับปฐมฤกษ์)

This image has an empty alt attribute; its file name is 01-WFHที่ไม่ใหม่ของสวนดุสิต-2-768x1024.jpg