บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 (3 ก.ย. 62)

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “กีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562” เพื่อส่งเสริมบุคลากรมีความตื่นตัว ให้ความสนใจในการออกกำลังกายและเสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ผลการแข่งขันฟุตซอล คู่ที่ 1 ระหว่าง ทีม ผู้บ่าวไทบ้านแพ้เทคโน-ซาย4: 5คู่ที่ 2 ระหว่าง ทีม SuanDusit Place แพ้ ทีม G-Site2: 3 และคู่ที่ 3 (รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป) ระหว่าง ทีม เฟื่องฟ้าขจรชนะ ทีม ยานพาหนะ18 : 2 โดยได้รับการตอบรับจากประชาคมชาวสวนดุสิตร่วมชมและเชียร์จำนวนมาก เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ อาคารพละศึกษา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถติดตามรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Senate_SDU (นายครรชิต อนุกูล/ข่าว/ภาพ)

ภาพเพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/734353.html

ภาพเพิ่มเติม Facebook: Senate_SDU

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *