บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562 วันที่ 5 กันยายน 2562 (5 ก.ย. 62)

สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “กีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562”                 เพื่อส่งเสริมบุคลากรมีความตื่นตัว ให้ความสนใจในการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมหญิง คู่ที่ 1 ระหว่าง ทีม Home bakery  ชนะ ทีละดอก (ครัว) 2 : 1คู่ที่ 2 ระหว่าง ทีม วิทยาศาสตร์ฯ แพ้ ทีม สภาคณาจารย์ฯ0: 2 และคู่ที่ 3 ระหว่าง ทีม Suandusit place แพ้ ทีมLa-or snack0 : 2วอลเลย์บอลทีมชาย คู่ที่ 4 ระหว่าง ทีม Suandusit place แพ้ ทีม La-or snack  0 : 2  โดยได้รับการตอบรับจากประชาคมชาวสวนดุสิตร่วมชมและเชียร์จำนวนมาก เมื่อวันที่ 5กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. ณ อาคารพละศึกษา ชั้น 3  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสามารถติดตามรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Senate_SDU (นายครรชิต อนุกูล/ข่าว/ภาพ)

ภาพเพิ่มเติม  http://www.dusit.ac.th/2019/735610.html

ภาพเพิ่มเติม Facebook: Senate_SDU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *