บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562 วันที่ 10 กันยายน 2562 (10 ก.ย. 62)

สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “กีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562” เพื่อส่งเสริมบุคลากรมีความตื่นตัว ให้ความสนใจในการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ผลการแข่งขันฟุตซอล คู่ที่ 1 ระหว่าง ทีม สาธิตละอออุทิศชนะทีละสองดอก (ครัว)8: 2คู่ที่ 2 ระหว่าง ทีม Home Bakeryแพ้ ทีม Push Square2: 5 และคู่ที่ 3 (รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป) ระหว่าง ทีม Fast 9เสมอ ทีม มิตรแท้2 : 2โดยได้รับการตอบรับจากประชาคมชาวสวนดุสิตร่วมชมและเชียร์จำนวนมาก เมื่อวันที่ 10กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. ณ อาคารพละศึกษา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถติดตามรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Senate_SDU (นายครรชิต อนุกูล/ข่าว/ภาพ)

ภาพเพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/736874.html

ภาพเพิ่มเติม Facebook: Senate_SDU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *