บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562 วันที่ 17 กันยายน 2562 (17 ก.ย. 62)

สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “กีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562” เพื่อส่งเสริมบุคลากรมีความตื่นตัว ให้ความสนใจในการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ผลการแข่งขันฟุตซอล คู่ที่ 1 ระหว่าง ทีม เทคโน-ซายแพ้ทีม ทีละสองดอก (ครัว)2: 7คู่ที่ 2 ระหว่าง ทีม G – siteชนะ ทีม Push Square5:3 และคู่ที่ 3 (รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป) ระหว่าง ทีม มิตรแท้ชนะ ทีม ยานพนะ10 : 2โดยได้รับการตอบรับจากประชาคมชาวสวนดุสิตร่วมชมและเชียร์จำนวนมาก เมื่อวันที่ 17กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. ณ อาคารพละศึกษา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถติดตามรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Senate_SDU (นายครรชิต อนุกูล/ข่าว/ภาพ)

ภาพเพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/741253.html

ภาพเพิ่มเติม Facebook: Senate_SDU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *