Category: output

ผลงาน

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562 (20 ส.ค. 62)

สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “กีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562”มีประเภทกีฬา –กีฬาฟุตซอล (รุ่นทั่วไป) –กีฬาฟุตซอล (รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป) –วอลเลย์บอลทีมชาย –วอลเลย์บอลหญิง –กีฬาแบดมินตัน บุคคล ชาย –กีฬาแบดมินตัน บุคคล หญิง วันแรกนัดเปิดสนามได้จัดแข่งกีฬาฟุตซอล (รุ่นทั่วไป) ผลการแข่งขัน คู่ที่ 1  ทีมสาธิตลอออุทิศ ชนะ ทีมเทคโน-ซาย 1 : 11… Read more »

ให้บริการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้งานบัตรประกันสุขภาพกลุ่ม โดยบริษัทเจเอฟอี ไลฟ์

***สภาคณาจารย์และพนักงาน และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เล็งเห็นถึงความสำคัญการใช้งานบัตรประกันสุขภาพกลุ่ม จึงได้เรียนเชิญบริษัทผู้ดูแลประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เจเอฟอี ไลฟ์) มาให้ความรู้ ความเข้าใจ และตอบข้อสักถามต่างๆให้กับบุคลากร ***้ในวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต***ข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานบัตรประกันสุขภาพกลุ่ม***ต้องการทำประกันสุขภาพให้กับครอบครัว***คำถามอื่นๆ#สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นประธานมอบเกียรติบัตรแก่กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ (13 มี.ค. 62)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดที่ 1 ในโอกาสครบวาระด้วย วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/594432.html

สภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (26 ก.พ. 62)

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารจัดการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการทำงาน และสร้างเครือข่าย ระหว่างสภาคณาจารย์ฯ ทั้ง 2 สถาบัน  ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/587273.html

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม Suan Dusit Tourism Run 2018 : วิ่งรอบรั้ว ทัวร์รอบเมือง ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาพา

คณะกรรมการสภาคณาจารย์แลพพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม Suan Dusit Tourism Run 2018 :  วิ่งรอบรั้ว  ทัวร์รอบเมือง ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาพา เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนและความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เพิ่มเติม ..http://www.dusit.ac.th/2018/540481.html