สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสัญจร (ออนไลน์)

สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567” และรับทราบปัญหาและข้อคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ ผ่านการพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงาน […]

กิจกรรม SDU ร่วมใจ หนุนสู้โรคภัย ด้วยเวชศาสตร์ชะลอวัยแบบองค์รวม

18 กุมภาพันธ์ 2565 (ช่วงบ่าย) – สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการ SDU ร่วมใจ หนุนสู้โรคภัย ด้วยเวชศาสตร์ชะลอวัยแบบองค์รวม โดย […]

อบรมส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ปีที่ 2)

18 กุมภาพันธ์ 2565 – สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับกองกฎหมาย จัดโครงการอบรมส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ปีที่ 2) […]

สภาคณาจารย์และพนักงาน สัญจรออนไลน์ พบศูนย์ตรัง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้พบปะบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ตรัง เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย […]